هر روز یک داستان کوتاه

برچسب -چگونه شعر بگوییم

شعر سپید

سپید چیست ( جوهره و کشف )

شعر بر دو قسم است اول : کلام موزون شده که آنهم خوب و بد دارد حرفه ای و دلنشین آن بسیار هم زیباست و در حقیقت وظیفه ی شعر بیان کلام با پیرایش و آرایش است نمونه های بسیار شکوهمند آرایش کلام در چنگ حافظ است ناگهان پرده بر انداخته ای یعنی چه مست از خانه...

flower

شعر آخر

عطر تو هنوز در خانه بود
شب را به بغضی ضخیم تکرار کردم
و تو در شکاف صبح
نگاه سرخ التماس را
پشت اندوه دیوار سکوت
جا گذاشتی
اگر مغمومیتم را به آن تکیه نمی زدم
سنگینی بغض زانوی غمم را می شکست
فرشته سفید دروغ می گوید
گر چه به مهربانی دروغ ایمان دارم

داستان های با قلم خودتان را برای ما ارسال کنید تا علاوه بر دریافت نقد، داستانتان را هم در سایت منتشر کنیم.