هر روز یک داستان کوتاه

برچسب -مهسا بهرامی فرد

نطفه

نطفه ( کار مشترک مهسا بهرامی فرد و امید شهبازی )

سراسر افسانه است و باطل، آنچه چیزی هست و آنکه کَسی و جهانم گاوی ست که درون آن خوابیده ام، از تخمش ،نطفه ی تو را دارم، حرام زاده ای که نفرین کایناتی بر من و جهانم، گاو بچه ای که مادرانه دوستت دارم و هیولاوارنه میمکی شیره ی جانم را، از پدرت میپرسی و...

flower

همیشه

داستان کوتاه همیشه از کابینت بالای سرم یک جفت لیوان پایه دار کریستال برمیدارم و به مفهومِ “همیشه“ فکر میکنم که برایم تداعی گر محدوده ی زمانیِ سی تا سی و پنج روز است، همان سی تا سی و پنج روزی که دوره ی ترک اعتیاد پدرم بود، همان سی تا سی و...

داستان های با قلم خودتان را برای ما ارسال کنید تا علاوه بر دریافت نقد، داستانتان را هم در سایت منتشر کنیم.