هر روز یک داستان کوتاه

برچسب -غسالخانه

غسالخانه

غسالخانه

خسته به غسالخانه میرسم . اینجا تنها غسالخانه ی دنیاست که ویترین دارد، جسد ها را نمایش میدهند . آزادانه خرید و فروش میکنند . هیچکس حتی یک فاتحه نمیخواند. جالب تر اینکه جسد ها هر چه جوان تر باشد مردم خوشحال تر و راغب ترند. حتی ،نگاه ،مرده شور ش اذیتت...

داستان های با قلم خودتان را برای ما ارسال کنید تا علاوه بر دریافت نقد، داستانتان را هم در سایت منتشر کنیم.