هر روز یک داستان کوتاه

برچسب -از توصیفات چگونه استفاده کنیم

flower

توصیف در داستان ، مونیکا وود

فصل سوم: توصیف و حرکت به جلو بخش دوم: یکی از روش های توصیف ، بازگشت به گذشته ست مثلن برای درک خواننده از چرایی عبوس بودن یک شخص ، بازگشت به گذشته ی او باعث پیدا شدن علت حالت فعلی اوست. بازگشت به گذشته اما اکثرا” خطرناک است چون یا ممکن است...

داستان های با قلم خودتان را برای ما ارسال کنید تا علاوه بر دریافت نقد، داستانتان را هم در سایت منتشر کنیم.