هر روز یک داستان کوتاه

ازچشمه سار امید، نومیدی می جوشید

      یا للعجب! : از ابر، آتش می بارد از ترانه، گلوله از قلب، کین! از چشم ها، …   آااای، مسافران! آااای، ساکنان! آااای، دهگانان! یاری‌گری هست؟   این چشمه را نقبی، کاریزی، قناتی،  باید!   سرچشمه، هیچگاه بر سطح نیست، در عمق است. این؛ عمق خطای دید ماست.   ماراست: کندن و کاویدن و گشتن ماراست: عمیقیدن، غوصیدن،...

عبدلعلی دستغیب

شعر و قصه معاصر ايران در يك نگاه

عبدالعلى دست غيب بيش از چند دهه از آغاز دوره ى رونق يافتن شعر و داستان مدرن در كشور ما آمده و رفته است . در اين دوره ها نخست نيمايوشيج و دكتر مقدم و دكتر تندركيا در شعر و بزرگ علوى ، هدايت و جمالزاده در قصه و نوشين در تئاتر روى صحنه اند پس از...

داستان های با قلم خودتان را برای ما ارسال کنید تا علاوه بر دریافت نقد، داستانتان را هم در سایت منتشر کنیم.

نوشته ها