هر روز یک داستان کوتاه
شعبده

شعبده

کانال تلگرام
تلگرام

شعبده ي روزگارست اين
شب هاي مهتابي
مي شود سهم خسرو
تا كامران باشد شاه
از شهد لب هاي شيرين
شب هاي تنهايي اما
مي شود سهم فرهاد
كه بسازد به نور ستاره اي
تا سازه اي ساز كند بر بيستون
حجاري باشد بر جان سنگ
نقشبند خيال شيرين
بر لوح عشق

بازي روزگارست اين
حساب نمي داند
تسهيم نمي فهمد
مصداقي ديگر مي خواهي
بسم الله
چلچراغ هاي نقره اي
مي شود سهم اسقف
تا با شكوه باشد عشاي رباني
سهم قديس اما
كور سوي شمعي لرزان
در دل شب هاي يلدايي

بهزاد الماسی  . تهران

نظر دهید

دسته‌ها

داستان های با قلم خودتان را برای ما ارسال کنید تا علاوه بر دریافت نقد، داستانتان را هم در سایت منتشر کنیم.