هر روز یک داستان کوتاه
احتمال

احتمل يحتمل احتمال

کانال تلگرام
تلگرام

عجب وارونه در هم مي شكنيم!!

ماهي هستيم و دريا نميدانيم
خوابيم و رويا نميدانيم
گرگيم و صحرا نميدانيم
و ميگوييم:

احتمل يحتمل احتمال

در پي ارامش به ساحل ميزنيم قدم
افسوس نميدانيم
“موجيم و ارامش ما يعني عدم”
چالش ما گذشت در برزخ و جهنم و بهشت
دستان ما جز اين واژه ها ننوشت

احتمل يحتمل احتمال

دنيا در گذر و ما در گذران ابهام
گندم و انگور و عشق و الهام
همه گويند:

احتمل يحتمل احتمال

پوچ بود اميزش انگور و خدا
رابط كائنات و من و خدا
گفتم:
سالهاست جاي تفكرها بر توكل ها كرديم اتكا
گفت:

احتمل يحتمل احتمال

 

مانى نورى/ آواز كرگدنها

نظر دهید

دسته‌ها

داستان های با قلم خودتان را برای ما ارسال کنید تا علاوه بر دریافت نقد، داستانتان را هم در سایت منتشر کنیم.