هر روز یک داستان کوتاه

سیمِ خاردارِ

کانال تلگرام
تلگرام

 

ازعشق پَروا كردنش را دوست دارم

امروز و فردا كردنش را دوست دارم

 

از چشمهایش عشق را می خوانم امّا

انكار و حاشاكردنش را دوست دارم

 

ابری شدن در روزهای آفتابی

بی طاقتی،تاكردنش را دوست دارم

 

ازپشتِ سیمِ خاردارِ رویِ دیوار

تنها تماشا كردنش را دوست دارم

 

گلهای خوشبو را میانِ گیسوانش

با دستِ خودجا كردنش را دوست دارم

 

بازیِّ قایم باشك  و در بینِ گلها

با شوق پیدا کردنش را دوست دارم

 

با چشمهایش شعرهای عاشقانه

می گوید انشا كردنش را دوست دارم

 

می دانم او اهل مدارا نیست،امّا

قدری مُدارا كردنش را دوست دارم

 

درعشق امّانیست،آیا نیست،امّا

امّا و آیا‌کردنش را دوست دارم

 

علیرضا رضائی

نظر دهید

دسته‌ها

داستان های با قلم خودتان را برای ما ارسال کنید تا علاوه بر دریافت نقد، داستانتان را هم در سایت منتشر کنیم.