هر روز یک داستان کوتاه

ترانه های بهاران

کانال تلگرام
تلگرام

تو را کدام نفس آفریده در دل من

و طرحی از غم باران کشیده در دل من

کبوتران نگاه تو در شب طوفان

نگو که که از تب سرما رمیده در دل من

به شوق لحظه‌ی پروانه، دور چشمانت

ترانه‌های بهاران دمیده در دل من

سکوت و جاده و مه ، دست میوه چین تو کو؟

که میوه‌های تحمل ، رسیده در دل من

بیا که گرم نفس ، بی تو از نفس افتاد

و ترس مبهم مردن دویده در دل من

و جان تشنه آغوش ، تر، ز لبهایت

چه بوسه‌های خیالی چشیده در دل من

تو مستجاب دعایی و وقت آمدنت

خدا صدای تو را می‌شنیده در دل من

 

 

تقوی  ۱۰/۳/ ۸۸

1 دیدگاه

دسته‌ها

داستان های با قلم خودتان را برای ما ارسال کنید تا علاوه بر دریافت نقد، داستانتان را هم در سایت منتشر کنیم.