هر روز یک داستان کوتاه
کجایی

کجایی

کانال تلگرام
تلگرام

به ارض نشینی،ز کعبه برآیی
به کعبه نشینی، ندیده خدایی

به خاک نشینی، ز غنچه درآیی
به برگ نشینی، ز گل به در آیی

ز کام برآیی، به گوش نشینی
ز پرده درآیی، و دل بگشایی

به غمزه بیایی، جگر بدرانی
به قهر بیایی، کرشمه نمایی

به قتل ببندی، زنده کنندی
به لطف بتابی، کشته نمایی

به شرح معما ، عقل بپرانی
به بند مطلا، عقیله سرایی

ز سر چه نهم من که دل بستانی
ز دل چه دهم سر؟ که عقده گشایی

ز خانه به کوچه،ز کوچه به معبر
به کوه و بیابان، بگو تو کجایی ؟

نه آتش و آبی، نه خاک و هوایی
بگو تو کجایی؟ بگو تو کجایی ؟

شهرام شعبانی

نظر دهید

دسته‌ها

داستان های با قلم خودتان را برای ما ارسال کنید تا علاوه بر دریافت نقد، داستانتان را هم در سایت منتشر کنیم.