هر روز یک داستان کوتاه

آموزش نویسندگی

نویسندگی یک هنر است که نیاز اصلی آن نوشتن، نوشتن و نوشتن است. اما اینکه چگونه بنویسید را باید ابتدا از دیگران بیاموزید و سپس برای خود سبکی بسازید. امروزه کارگاه های نویسندگی زیادی چه به صورت حضوری و چه مجازی در حال برگزاری بوده و دسترسی به فایل های آموزشی در هر زمینه ای بسیار آسان است؛ اما در نهایت این شمایید که باید بنویسید و تمرین کنید. ما منابع لازم را در اختیار شما قرار می دهیم و مابقی راه به عهده ی خودتان است، نویسندگی کار روح فرسایی است و امیدواریم که مردم وطنمان قدر این هنر را همانطور که بایسته و شایسته است بدانند و بخوانند.

تیغِ دو دم ( آسیب شناسی گونه ای از بازی های زبانی در رباعیات جلیل صفربیگی )

آلدوس هاکسلی، نویسنده و فیلسوف انگلیسی ( ۱۸۹۴ _۱۹۶۳) می گوید: جهان، بالقوه از آنِ شاعران است اما شاعران، به تمامی از این جهانی که در اختیار دارند، بهره نمی برند. این سخن، گویای این نکته است که هنوز و همچنان موازنه ای بین کنش و توانش زبانی _ نه صرفاً...

چند نكته براي بهبودِ شيوه ي نگارشِ فارسىِ

داریوش آشوری علّتِ اصلي پريشاني ها و نارسايی هاي نوشتاريِ زبانِ فارسي بي سر و سامانيِ عمومىِ نثرِ فارسى ست. اين بي سر و ساماني برامده از ناآگاهيِ بيشينه ي اهلِ قلم به شيوه يِ نگارشِ درست به شيوه ي مدرن است. شيوه ي مدرن در همه كار انديشيدن به روش و...

داستان های با قلم خودتان را برای ما ارسال کنید تا علاوه بر دریافت نقد، داستانتان را هم در سایت منتشر کنیم.