هر روز یک داستان کوتاه

تنگی میدان بیان استعاری در شعر امروز

۱ _اساساً وجود رابطه ی نشانه شناختی بین زبان و جهانی که در آن به سر می‌بریم، به ویژه در ساحت شاعرانه، ما را به زبانی فرا- قاموسی و غالباً استعاری رهنمون می سازد. نیچه برتری زبان شعر بر زبان علم را در این می داند که شاعر، آگاهانه از منشِ استعاری زبان سود می جوید و می داند که استعاره، منش اصلی و گوهر زبان است و هر معنایی در نهایت، استعاری است. ( رک: بابک احمدی، ساختار و تاویل متن، ص۴۳۲) اگر شعر را قیامی علیه سلطه و ساختار نظام زبان اتوماتیک بدانیم، مهم ترین سلاح کاربردی در این قیام، استعاره است...

تیغِ دو دم ( آسیب شناسی گونه ای از بازی های زبانی در رباعیات جلیل صفربیگی )

آلدوس هاکسلی، نویسنده و فیلسوف انگلیسی ( ۱۸۹۴ _۱۹۶۳) می گوید: جهان، بالقوه از آنِ شاعران است اما شاعران، به تمامی از این جهانی که در اختیار دارند، بهره نمی برند. این سخن، گویای این نکته است که هنوز و همچنان موازنه ای بین کنش و توانش زبانی _ نه صرفاً در کاربرد عمومی بلکه حتی در ساحت خلاقیت های هنری و شاعرانه نیز _به وجود نیامده است؛ به عبارت دیگر، پتانسیل پنهان و ناپیدا کرانِ زبان کجا و آفاق محدودِ کشف و خلاقیت های زبانی شاعران، كجا؟ . هنوز هم ” هزار باده ی ناخورده در رگِ تاک است “...

سپید چیست ( جوهره و کشف )

شعر بر دو قسم است اول : کلام موزون شده که آنهم خوب و بد دارد حرفه ای و دلنشین آن بسیار هم زیباست و در حقیقت وظیفه ی شعر بیان کلام با پیرایش و آرایش است نمونه های بسیار شکوهمند آرایش کلام در چنگ حافظ است ناگهان پرده بر انداخته ای یعنی چه مست از خانه برون تاخته ای یعنی چه این نمونه زیبا ، شکوه چیدمان صحیح کلمات و تاثیر اعجاب انگیز ردیف و قافیه در کلاسیک است ولی بدون وزن قافیه در آن لذتی نیست بیشتر اشعار فارسی در این حیطه اند البته در محدوده ی قدرتمند و ضعیف و با فاصله ی بسیار. دوم : کلام همراه...

آموزش نویسندگی

نویسندگی یک هنر است که نیاز اصلی آن نوشتن، نوشتن و نوشتن است. اما اینکه چگونه بنویسید را باید ابتدا از دیگران بیاموزید و سپس برای خود سبکی بسازید. امروزه کارگاه های نویسندگی زیادی چه به صورت حضوری و چه مجازی در حال برگزاری بوده و دسترسی به فایل های آموزشی در هر زمینه ای بسیار آسان است؛ اما در نهایت این شمایید که باید بنویسید و تمرین کنید. ما منابع لازم را در اختیار شما قرار می دهیم و مابقی راه به عهده ی خودتان است، نویسندگی کار روح فرسایی است و امیدواریم که مردم وطنمان قدر این هنر را همانطور که بایسته و شایسته است بدانند و بخوانند.

تیغِ دو دم ( آسیب شناسی گونه ای از بازی های زبانی در رباعیات جلیل صفربیگی )

آلدوس هاکسلی، نویسنده و فیلسوف انگلیسی ( ۱۸۹۴ _۱۹۶۳) می گوید: جهان، بالقوه از آنِ شاعران است اما شاعران، به تمامی از این جهانی که در اختیار دارند، بهره نمی برند. این سخن، گویای این نکته است که هنوز و همچنان موازنه ای بین کنش و توانش زبانی _ نه صرفاً...

چند نكته براي بهبودِ شيوه ي نگارشِ فارسىِ

داریوش آشوری علّتِ اصلي پريشاني ها و نارسايی هاي نوشتاريِ زبانِ فارسي بي سر و سامانيِ عمومىِ نثرِ فارسى ست. اين بي سر و ساماني برامده از ناآگاهيِ بيشينه ي اهلِ قلم به شيوه يِ نگارشِ درست به شيوه ي مدرن است. شيوه ي مدرن در همه كار انديشيدن به روش و...

داستان های با قلم خودتان را برای ما ارسال کنید تا علاوه بر دریافت نقد، داستانتان را هم در سایت منتشر کنیم.